Inscrivez-vous à la newsletter
 • nl
  • fr
  • en

REglementering van het verkeer en het parkeerterrein

Openbare kennisgeving

 • Gezien de verkeersvoorschriften, van de weg, het toerisme, de burgerluchtvaart, algemeen eigendom van publieke personen,
 • Gezien het prefectoraal decreet dat van kracht is getreden aan de reglementering van de taxiparking aan de kiss and ride op het luchthaventerrein van Rijsel,
 • Gezien het prefectoraal decreet dat van kracht is getreden aan de reglementering van de algemene politie op het luchthaventerrein van Rijsel,
 • Gezien het contract van de delegatie van de openbare dienst voor de werking van de luchthaven van Rijsel,

In het kader van een inzicht op het verkeer, en ter versterking van de veiligheid van apparatuur, van goederen en personen, heeft de SAS SOGAREL – luchthaven van Rijsel een project voorgesteld voor de reorganisatie van het verkeersplan en parkeerterrein van de luchthaven en daarvoor zijn er twee vergaderingen van overleg geweest met de luchthaven-gebruikers alsook een commissie « veiligheid, verkeer, parking » om de opmerkingen van de betrokken partijen te verzamelen. Na het bestuderen van de opmerkingen en voorstellen genoemd tijdens elke vergadering door de deelnemers, informeert de SAS SOGAREL de luchthaven-gebruikers van de luchthaven van Rijsel om de volgende belangrijke maatregelen toe te passen:

 

 • Behalve in het geval van evacuatie van de passagiers van de terminal, is de toegang aan de helling van de drop-off aan de Terminal strikt verboden voor elke voetganger, zowel voor de beklimming als de afdaling;
 • De parkings P1 tot P5 en de toegang tot de drop-off zijn uitsluitend gereserveerd voor strikt privé gebruik;
 • De toegang tot de gereglementeerde drop-off is uitsluitend beperkt tot taxi’s die hiertoe bevoegd zijn om hun activiteit uit te oefenen op het luchthaventerrein, aan de dienstverleningvoertuigen van de staat, aan het openbaar vervoer, aan de toerbussen, aan de bemanning transport/bedrijfswagens, luchthaven dienstvoertuigen, aan de op voorhand gemachtigde voertuigen voor leveringen, aan de voertuigen voor het transport van een bekend persoon (politici, VIP,…) of aan hulpvoertuigen;
 • Alle pendelbussen zijn verplicht om voor de inscheping of ontscheping van hun klanten en hun bagage te werk te gaan op een speciale parking genaamd « Parking commerciële pendelbussen»;
 • Toegang tot deze speciale parking is onderworpen aan een vergoeding voor het gebruik van luchthaveninfrastructuur voor €3,00 excl. Btw / doorgang. Parkeren is beperkt tot maximum 1 uur. Hierna zal een nieuwe doorgang worden aangerekend;
 • Om een badge te ontvangen voor toegang te krijgen tot deze parking, zijn de betrokken ondernemingen verplicht om een aanvraagformulier voor de badge in te vullen. Beschikbaar op het adres: www.lille.aeroport.fr onder het rubriek Parkings, in het menu « Reglementeringen », of aan de infobalie in de inkomhal en de instructies van de procedure volgen.
 

Een nieuw reglement over het gebruik van de parkeerplaatsen van de luchthaven van Rijsel, met integratie van deze belangrijke maatregelen is gepubliceerd en toepasbaar. Deze nieuwe organisatie treedt in werking vanaf 13 april 2011. De diensten van de staat die bevoegd zijn voor de politie, en in voorkomend geval de bevoegde agenten van de SAS SOGAREL zijn verantwoordelijk voor de controle. Alle overtreders worden blootgesteld aan sancties.

Voor vragen, neem contact op met:
SAS SOGAREL – Aéroport de Lille
CS 90227 -
59812 LESQUIN CEDEX.

Deze maatregelen worden genomen in het belang van de veiligheid van het luchthavenapparatuur, goederen en personen ter verbetering van de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van dienstverlening aan de luchthavengebruikers. Veiligheid en comfort zijn iedereen zijn zaak!

Lesquin, 7 april 2011

De directie van de luchthaven.

Commerciële pendeldiensten

Alle pendelbussen zijn verplicht om voor de inscheping of ontscheping van hun klanten en hun bagage te werk te gaan op een speciale parking genaamd « Parking commerciële pendelbussen».

- Toegang tot deze speciale parking is onderworpen aan een vergoeding voor het gebruik van luchthaveninfrastructuur voor €3,00 excl. Btw / doorgang. Parkeren is beperkt tot maximum 1 uur. Hierna zal een nieuwe doorgang worden aangerekend.

- Om een badge te ontvangen voor toegang te krijgen tot deze parking, zijn de betrokken ondernemingen verplicht om een aanvraagformulier voor de badge in te vullen. Beschikbaar op het adres: www.lille.aeroport.fr.

 onder het rubriek Parkings, in het menu « Reglementeringen », of aan de infobalie in de inkomhal en de instructies van de procedure volgen.

 

Persbericht van 29 april 2011

Aan de exploitant bedrijven van de pendelbusdienst van/naar de luchthaven van Rijsel:

Dames en heren,

Ter versterking van de veiligheid van apparatuur, goederen en mensen, en ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan passagiers en de kwaliteit van het werk van professionals, biedt de luchthaven van Rijsel sinds 13 april een parking speciaal toegewijd aan het inschepen en ontschepen van uw passagiers.

Gezien de vertraging in het werk van de veiligheid en de leveringen van materialen, bent u op de hoogte dat de inwerkingtreding van de toepassing van de vergoeding voor het gebruik van de luchthaveninfrastructuur, oorspronkelijk gepland op maandag 2 mei, is verschoven naar aanstaande maandag 30 mei. Alle volledige aanvragen van de toegang tot de badges worden verwerkt vóór die datum.

U wordt eraan herinnerd dat alle pendelbussen moeten overgaan tot inscheping of ontscheping van hun klanten en hun bagage op de opgedragen parking. Deze maatregelen worden genomen in het belang van veiligheid van de luchthaveninfrastructuur, goederen en personen ter verbetering van de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van dienstverlening aan de luchthavengebruikers.

De diensten van de luchthaven van Rijsel blijven tot uw beschikking.

Met vriendelijke groeten,

Lesquin, 29 april 2011

De directie van de luchthaven.